ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ

ТРАНЗИТ дооел овозможува одложено плаќање на рати плаќање по пат на административна забрана. Вработените во компаниите или институциите кои директно или преку своите синдикати имаат склучен договор со ТРАНЗИТ, може да плаќаат стоки и услуги на рати, до 6 или повеќе месеци.

ПОСТАПКА

Најпрвин стапете во контакт со нашите комерцијалисти за да договорите достапност на соодветните гуми за Вашите потреби и договорете резервација на гумите и термин за монтажа.
Потоа обезбедете два примерока од документот Потврда за кредитоспособност и изјава за административна забрана. Неопходно е да дојдете лично, со лична карта.

Потврда за кредитоспособност и изјава за административна забрана 

НАЧИН НА ПРОДАЖБА

Купувањето е брзо и едноставно. Побарајте од Вашата финансиска служба изјава за кредитоспособност и административна забрана. Доколку ја немаат, универзален примерок може да подигнете на овој линк.

ДАЛИ САКАТЕ ДА СКЛУЧИТЕ ДОГОВОР ?

Контакт: Данка Тасевска
работно време: понеделник – петок од 8 до 16ч.
Тел. 075 305 787, 070 305 787
info@tranzit.com.mk