СИТЕ ПОЗИЦИИ СЕ ДОБИТНИ!

За купени нови гуми ИЛИ за услуга:  промена на гуми, балансирање, исправање бандажи, поправка на гуми, хотел за гуми, а може да се искористи со покажување на email пораката која ќе ја добиете, најкасно до 12 Ноември 2022г. во нашиот VULCO сервис во населба Автокоманда, Скопје (ул. Перо Наков бр.1, во кругот на ЖАС)

[wordpress_lucky_wheel]