ИСПРАТИ ПОРАКА

Адреса

Населба Автокоманда, во близина на Скопска Пивара, во кругот на ЖАС
адреса:  ул. Перо Наков бр.1 (VULCO сервис во кругот на ЖАС)

КОНТАКТИ

Продажба Скопје

075 222 221, info@tranzit.com.mk
02 3171 507 – магацин Скопје

Продажба Богданци

034 221 060, 034 221 565,

Сметководство