3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА НА СЕКОЈА КУПЕНА ГУМА !!!

ТРАНЗИТ дооел води грижа за квалитетот на гумите кои ги нуди на своите купувачи, а фабричката гаранција која ја дава производителот е дополнителен доказ за квалитетот:  на секоја купена гума, даваме гаранција од 3 години, согласно упатствата од производителот и зависно од брендот.