Вашата нарачка на гуми, по Ваша желба ја доставуваме до било која адреса во Македонија, на наша сметка.

Плаќањето може да го направите на курирот кој ја врши испораката, или, пак, на жиро сметка – пред доставување на гумите. Испораката ја врши компанијата КАРГО ЕКСПРЕС.