БЛОГ

30 ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ

Зошто лете се возиме со летни а зиме со зимски гуми ?

 • Слојот на газење кај летните гуми, при ниски температури (од 7°C па пониски) станува потврд, па контактот со подлогата е послаб, а патот на кочење подолг.
 • Слојот на газење на зимските гуми е помек и овозможува извонреден контакт со подлогата и при ниски температури, но затоа топлиот асфалт лете забрзано се троши.
 • Летните гуми треба да се заменат со нови кога длабочината на каналите на дезенот дојде до 3 мм.
 • Најмала дозволена длабочина на каналите при зимски гуми е 4 мм.
 • Зимските гуми имаат дополнителна ознака M+S (mud and snow = кал и снег), како и ознака снегулка што значи дека ги задоволуваат условите на посебни тестирања во зимски услови.
 • Зимските гуми овозможуваат поголема сигурност ако се монтираат на сите четири тркала.
 • Употребата на зимски гуми, според законот, е задолжителна од 15 ноември до 15 март, а технички кога температурата е пониска од 7°C .

Како да одберете соодветна гума за вашето возило ?

 • При избор на нови гуми бидете внимателни пред се на нивната пропишана димензија, најголемата брзина и масата на возилото.
 • Димензиите на гумата се изразени со ширината на пресекот на гумата и големината на бандажот.

Пример:      

195/65R15

195 – ширина на гумата во mm

65  – процентуален однос на висината спрема ширината на гумата

(65% од 195mm)

R   –   гума со радијална каркаса

15  –  пречник на бандажот во инчи, 1 инч = 2,54cm

 • Гумата мора да биде способна најмалку за онаа брзина за која е способно вашето возило. Ако е тоа нпр.183 км/час , тогаш возилото мора да го опремите со гуми кои дозволуваат брзина од најмалку 190 км/час
 • Способноста на гумата за одредена брзина се означува со брзинскиот симбол:

 Q- до 160 km/h

S- до   180 km/h

T- до   190 km/h

H- до  210 km/h

V- до   240 km/h

(ZR)       (- макс.(>240 km/h))

W- до  270 km/h

Y-  до  300 km/h

 • Носивоста на гумите мора да ја надминува најголемата дозволена маса на возилото.  Ја изразува индексот на носивоста (бројка) запишан покрај симболот за брзина (буква).  Бројката којашто е показател за носивост на гумите, стои запишана пред индексот на носивост (пр. 82Т;  82 е показател за носивост), а означува најголемо допуштено оптеретување на гумата при најголемата допуштена брзина на возење, која е искажана со индексот за брзина (во случајот тоа е T- до 190 km/h).  Индексот 82 покажува тежина 475kg.

Како сигурно да се вози што повеќе километри ?

 • Животниот век на гумите го скратуваат:

– брзите забрзувања

– ненадејните кочења,

– преголемата брзина во завоите,

– брзото возење.

 • Гумите го паметеат секој пад во дупка, удар на рабникот, плочникот или на камен. Невидливите оштетувања се акумулираат и ќе се покажат после извесен период, за жал можеби во најнезгоден момент.
 • Доколку опасните места не можете да ги избегнете возете споро и под прав агол.
 • Почитувајте ја најголемата дозволена носивост, вклучително и притисокот на влечната кука на приколката која ја влече возилото.

Гумите паметат!

Како се одржуваат гумите?

 • Воздухот во гумите нека биде со притисок кој го пропишал производителот на возилото.
 • Пренискиот притисок во гумите предизвикува истите во тек на возењето премногу да се деформираат и загреваат што  може да се заврши со оштетување, секако се зголемува и потрошувачката на горивото, а се намалува животниот век на гумата.
 • Проверка на притисокот секои три до четири недели, при ладни гуми.
 • Вентилите обавезно да бидат опремени со заштитни капи кои се пред се осигурување од нечистотии.
 • Притисокот во резервната гума нека биде за 0,5 bar повисок од пропишаниот.
 • Внимавајте на тресењето на возилото. Обично тоа е знак дека тркалото е неурамнотежено, односно не добро избалансирано.  Возењето со такво тркало е несигурно, има  труцкање, неудобно е, а нагазната површина на гумата се троши забрзано – посетете сервис за да направите балансирање на гумите!

Редовно го проверувајте притисокот на возилото!

При секоја промена балансирајте ги гумите!

 • Ако на гумата забележите испупчувања на бокот, зарези или пукнатини, веднаш побарајте совет од стручно лице што ќе ви советува поправка или замена.

Зошто гумите стареат ?

 • Гумите стареат заради физичките процеси и кога гумите не се употребуваат.
 • После 6 или повеќе години, променете ги гумите.
 • Резервното тркало кое е повеќе од 6 години во багажникот употребете го само во крајна нужда.
 • Не употребувајте половни гуми, бидејки не знаете каков ,,пат” имаат поминато.

Како се чуваат гумите ?

 • Гумите да се чуваат во сув, ладен и темен простор.
 • Гумите да се штитат од допир со бензин, нафта и нивни деривати.
 • Пред да ги извадите гумите, означете која гума на која позиција се наоѓа, за да можете следната сезона предните гуми да ги ставите на задната, а задните на предната осовина (ротација на гумите). Тоа се прави бидејќи гумите на различни осовини нееднакво се трошат).